Evaluační přístupy a metody

V evaluaci existuje celá řada přístupů a metod, které nabízejí propojenou sadu nástrojů a postupů pro jeden či více evaluačních úkolů. Na této stránce budeme postupně přidávat jednotlivé přístupy spolu s jejich stručným popisem a odkazy na další zdroje informací (obvykle v anglickém jazyce). Vybraným přístupům a metodám se potom budeme věnovat podrobněji jak po teoretické, tak praktické stránce.