Pozitivní evaluace a učení (positive evaluation and learning)

Zaměření evaluace, které klade důraz na reálnou pomoc při plnění cílů veřejných programů/projektů. Zaměřuje pozornost na to, co funguje, co se daří. Taková orientace má vést k učení se celého realizačního týmu, všech účastníků a dalších aktérů projektu/programu. Může pomoci zvyšovat ochotu učit se a zlepšovat svou práci ve veřejné správě obecně. Opírá se o poznatky kognitivní psychologie a pracuje s přirozenou tendencí člověka vyhledávat a třídit informace podle toho, zda jsou pro něj příznivé, uspokojivé (a současně do jisté míry ignorovat a/nebo odmítat informace negativní) a na nich stavět své další chování a jednání, tedy i svou další pracovní aktivitu.