Konzultace a poradenství

Pomáháme nalézt optimální řešení úkolů souvisejících s evaluací projektů, navrhujeme evaluační plány, nastavujeme monitoring indikátorů, připravujeme zadávací dokumentaci, pomáháme s výběrem evaluátora.

P3 logo
Konzultace k projektu Sociální akademie (2020)

Sociální akademie je netradiční nízkoprahový vzdělávací program pro lidi v nesnázích. Jedná se o upravený britský model School for Social Entrepreneurs, který již dlouhodobě úspěšně funguje. V rámci workshopu (a následných konzultacích) jsme pomáhali upravit teorii změny projektu pro kontext České republiky a konkrétního programu P3. Zabývali jsme se také přípravou indikátorů a měřících nástrojů pro dopadovou evaluaci.

Konzultace k evaluacím sociálních inovací (2019-současnost)

Expertní podpora týmu sociálních inovací, odborné konzultace k problematice evaluace intervencí, nastavování evaluačního designu a supervize podpořených projektů.

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (2016-2018)

Člen vědecké rady projektu. Cílem projektu bylo dát naději rodinám s dětmi, které žijí a ubytovnách, azylových domech či v jiné bytové nouzi získat stabilní a důstojné bydlení v Brně.

Evaluace dopadů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (2015)

Odborné posouzení návrhů evaluačního designu pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod, Brno.

RESTART (2014)

Konzultace pro společnost Polytechna Consulting, a.s. k evaluaci pilotního projektu pro ověření a nastavení sociální inovace spočívající v posílení a rozšíření role agentur práce (AP) v ČR v systému práce s osobami opouštějícími výkon trestu (CS). Činnost AP v ČR je širokou veřejností vnímána ve značně negativním světle. Pokud však AP působí v souladu s českými předpisy, může řešit řadu aktivit, které ostatní subjekty nemohou v komplexu na komerčním základě zajistit. Ve spolupráci s Věznicí Jiřice byla poskytnuta intervence 20 osobám opouštějících výkon trestu.

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti (2014)

Konzultace evaluačního plánu včetně cílů evaluace Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti a příprava zakázky pro výběr dodavatele evaluace pro Úřad vlády ČR.

Budete evaluovat? Zadáváte evaluaci? Hledáte evaluátora?