O nás

Chceme zlepšovat povědomí o evaluaci mezi lidmi, kteří se svými aktivitami snaží řešit společenské problémy, zlepšovat podmínky ve svém okolí nebo měnit chování lidí.

Proč s námi spolupracovat?​

1. Praktické zkušenosti s evaluacemi

V oblasti evaluací se pohybujeme již více jak 12 let. Máme za sebou řadu procesních i dopadových evaluací, konzultací a školení. Sami se neustále profesně vzděláváme a rozvíjíme.

2. Vysoká odbornost

Martin působí v České evaluační společnosti (ČES) a vyučuje evaluaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Oba již několik let školíme úředníky veřejné správy i evaluátory ze soukromého či veřejného sektoru.

3. Orientace na výsledky

Primární je pro nás užitečná zpětná vazba pro zadavatele evaluace. Odpovídáme na evaluační otázky a formulujeme jasná doporučení.

4. Nestrannost a profesionalita

Řídíme se etickým kodexem České evaluační společnosti a dodržujeme její standardy.

5. Orientace na klienta

Vždy se snažíme vyjasnit potřeby klienta a na základě toho navrhnout vhodný evaluační design.

6. Perfektní zpracování výstupů

Evaluační zprávy dodáváme v profesionální kvalitě a grafickém zpracování. Využíváme moderní software pro sazbu a vizualizaci.

Náš tým

Martin Nekola

Martin Nekola

Motto: Evaluace je věda … dát užitečnou zpětnou vazbu je umění.

Výzkumník a pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Dlouhodobě se zabývá problematikou metodologie sociálních věd se zaměřením na metody policy analysis a evaluaci veřejných politik a programů. Publikoval řadu odborných článků a knih v oblasti metodologie, evaluace, drogové politiky a politiky trhu práce. Podílel se na přípravě několika metodik pro organizace veřejné správy. Založil a do roku 2017 vedl odborný časopis Central European Journal of Public Policy. Od roku 2009 je garantem kurzu Evaluace veřejných politik a programů na FSV UK, školí pracovníky veřejné správy v evaluačních metodách. Působí také jako analytik pro různé organizace soukromého i veřejného sektoru v oblasti analýzy, tvorby a evaluace veřejných politik (např. RAND Europe, EUROFOUND, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR aj.). Od roku 2013 je členem České evaluační společnosti, kde v letech 2018 a 2019 působil jako člen správní rady.

Markéta

Markéta Nekolová

Motto: Ano, z chyb se člověk učí. Ale nejprve o nich musí vědět!

Evaluátorka a lektorka na volné noze. Působí jako evaluátorka projektu Elixír do škol. V minulosti několik let vedla tým evaluátorů Fondu dalšího vzdělávání, který se soustředil na procesní a dopadovou evaluaci projektů ESF. Dlouhodobě se zabývá analýzami a evaluacemi veřejných politik, zejména politiky zaměstnanosti a dalšího vzdělávání. V mezinárodním kontextu spolupracuje jako národní expertka s organizacemi jako je Eurofound, RAND Europe či PPMI Group.

Spolupracujeme

  • P3 logo
  • České priority