Responsivní evaluace (responsive evaluation)

Zdůrazňuje vnímavost evaluátora k zájmům a problémům zainteresovaných skupin („Jak program vnímají různí lidé?“) a bere v potaz komplexitu a obtížnost standardizace programu. Zároveň však musí být evaluátor vnímavý vůči otázkám a očekáváním zadavatelů („Jaké informace jsou užitečné pro zadavatele a další aktéry?“). Využívá pružný evaluační design, jež se postupně tvoří až v průběhu realizace evaluace na základě poznatků a závěrů předchozí fáze. Využívají se především případové studie a smíšená metodologie.

Hlavní představitel: Robert Stake