Participativní evaluace (participatory evaluation)

Předpokládá plnohodnotné a aktivní zapojení zainteresovaných stran v celém evaluačním procesu. Aktéři se tak přímo podílejí na designu evaluace a analýze výsledků a evaluátor působí spíše jako partner a kouč (mediátor). Nezaměřuje pouze na samotné hodnocení, ale také na lepší porozumění aktérů principům evaluační činnosti, zlepšení jejich zapojení do hodnocených procesů a vyšší míru využívání dosažených výsledků. Využívá kvalitativní i kvantitativní metody. Je kritizována pro omezenou vnitřní validitu a obtížnou a časově náročnou aplikaci. Ne vždy je také možné zajistit aktivní účast aktérů a jejich bezproblémovou komunikaci, natož dosažení konsensu s cílem evaluace.