Realistická evaluace (realist evaluation)

Je zamýšlena jako jakási zlatá střední cesta mezi pozitivismem a relativismem. Vychází z teze o neadekvátnosti experimentu jako metody zkoumání a odhalování kauzality ve společenských vědách. Realističnost znamená, že všechny jevy a fenomény jsou skutečné, evaluace je vedená teorií (ne metodologií) a poskytuje realistický obraz posuzovaného intervenčního programu a realistické závěry pro konkrétní program (ne obecné zákonitosti). Realistická evaluace tak zdůrazňuje teorii a kontext, ve kterém intervence probíhají. Jejím mottem je, že se evaluátor nemám ptát „Co funguje?“, ale „Co funguje, pro koho a za jakých okolností?”.

Hlavní představitel: Ray Pawson