Outcome mapping

Evaluační nástroj který na bázi systémového přístupu hodnotí programy a projekty usilující o behaviorální změnu uvnitř malých i větších většinou heterogenních sociálních celků. Umožňuje identifikovat, formulovat, ověřit výsledky intervence a její smysl.

Šablony pro outcome mapping:

  1. OM #1 Pokrok aktéra (pdf, verze 1, 9.10.2017)