Rubriky
Plánování a řízení

Vezmeme na milost logický rámec?

V prostředí tvorby projektů podporovaných Evropským sociálním fondem se pohybuji více jak deset let. Objem realizovaných projektů za tu dobu podstatně narostl. Kvalita projektů do jisté míry také, dle mého názoru však ne dostatečně. Myslím si, že je tomu tak hlavně proto, že důraz na kvantitu, čerpání a plnění indikátorů v ČR výrazně převyšuje zájem financovat skutečně kvalitní projekty. Problémem zkrátka je, že forma je pro nás stále mnohem důležitější než obsah.

Jak se to projevuje? Z mé zkušenosti např. v tom, že tzv. logický rámec projektu, intervenční logika či jiný ekvivalent tohoto nástroje se dosti ledabyle zpracovávají až na konci přípravy projektové žádosti. A pouze proto, že formálně zpracovány být musí. Podle toho také většinou vypadá výsledná podoba rámce. Něco v něm chybí a přebývá zároveň – horní patra určená pro cíle projektu jsou totožná se spodním patrem jeho výstupů.

Příčiny obtíží s logickým rámcem

Důraz na hmatatelné výstupy nikoliv výsledky a efekty se v českém prostředí zabydlel a prostředky (aktivity a výstupy), které mají vést k projektovým cílům jsou obvykle považovány za cíle samy o sobě. A pozor – viníky nehledejme jen mezi tvůrci projektů, ti se vlastně pouze přizpůsobují požadavkům veřejné správy. Skutečný problém je, že tímto způsobem uvažují zadavatelé výzev a administrátoři operačních programů – příslušná ministerstva. Proto máme k dispozici tolik hmotných výstupů, portálů, metodik, vzdělávacích programů apod., které ale nikdo nevyužívá a nikoho nebolí, když skončí doba udržitelnosti a slehne se po nich zem!

Proč je tedy logický rámec důležitý pro evaluátory i projektový tým?

Když si evaluátor projde takovou projektovou žádost a chce využít logický rámec jako východisko pro evaluaci, bývá zpravidla dezorientovaný a frustrovaný. Potřebuje totiž umět odlišit výstupy od cílů, tedy změn v podmínkách nebo chování lidí, které mají výstupy pomoci zprostředkovat. Nastává proto trochu zdlouhavá, ale nezbytná fáze práce s manažerem projektu. Pokud to dobře dopadne, získají oba přepracovaný a srozumitelný logický rámec daného projektu.

A stane se malý zázrak! Manažer a celý realizační tým ožijí, mnohem lépe totiž najednou vědí, co a proč mají dělat. A původně nenáviděný nástroj se stává oblíbenou pomůckou při prezentování projektu a sledování jeho průběhu (vždyť je to tak logické a vše na sebe opravdu navazuje). Logický rámec začne reálně plnit svůj původní účel.

Značně se uleví také evaluátorovi. I pro něj je již zřejmé, co bude předmětem evaluace a podle čeho bude posuzovat úspěšnost projektu. Může se tak posunout do další etapy – návrhu adekvátního evaluačního designu. Navíc získal první důležité plusové body u manažera projektu. A důvěra ve schopnost evaluátora pomoci projektu je základem každé smysluplné procesní evaluace.

Jednoduché doporučení pro tvůrce a manažery projektů. Pečlivě se věnujte svému logickému rámci, neboť vypovídá o smysluplnosti vaší intervence, těžíte z něj v celém průběhu projektu, a navíc přispíváte ke zvyšování kvality a efektivity českých projektů.

Zpracovat logický rámec není zas tak složité, odkaz na oficiální metodický postup pro projekty ESIF naleznete zde. Naše zkušenost však ukázala, že všechny intervence nejsou tak jednoduché a přímočaré jako příklad uvedený v této metodice. A právě u nelineárních, složitějších projektů se vyplatí přizvat co nejdříve do přípravy logického rámce evaluátora a s jeho pomocí logiku projektu postupně „vymyslet“.

Zdravím a těším se na Vaše zkušenosti s využitím logického rámce v projektech!

Markéta

1 komentář u „Vezmeme na milost logický rámec?“

Možná bych dodal jeden důležitý aspekt, který objevíte, pokud se vydáte po stopách logického rámce do historie: Nástroj logického rámce byl původně vyvinut jako nástroj pro *participativní* diskuzi nad tvorbou projektu. Aneb tvůrci projektu by se měli potkat s těmi, kvůli kterým projekt dělají (s cílovou skupinou), případně dalšími zainteresovanými stranami, a společně v několika iteracích začít logický rámec a tudíž i celý smysl projektu tvořit. Pak se ale z logického rámce stala povinná příloha na participaci se jaksi zapomnělo a přitom šance, že se vám projekt povede, je větší, když svůj záměr konfrontujete s těmi, koho se týká, než když si jen tak sami vyplníte šablonu. Víc hlav, víc ví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *