Školení

Profesionálně se věnujeme evaluacím od roku 2013. Poskytujeme konzultace a poradenství, školíme evaluátory a realizujeme procesní i dopadové evaluace.

Každé školení připravujeme na míru podle individuálních potřeb vaší organizace nebo konkrétního projektu. Nabízíme krátká školení k jednotlivým evaluačním metodám i vícedenní kurzy pokrývající celý proces evaluace od plánování a řízení evaluací po prezentaci výsledků. Specializujeme se především na intervence v oblasti rozvoje lidských zdrojů, rovných příležitostí, zaměstnanosti a trhu práce, sociální integrace, sociálních služeb a rozvoje veřejné správy. Získané znalosti a dovednosti lze však velmi dobře využít při hodnocení v mnoha dalších oblastech (např. vzdělávání, doprava nebo místní rozvoj).

Úvod do programové evaluace pro MMR a MPSV, 2018-2019

Klient: S-COMP Centre CZ s.r.o. a BDO Advisory

Série kurzů pro pracovníky ministerstev a krajských úřadů v evaluačních přístupech a metodách. V roce 2018 jsme proškolili evaluátory z Ministerstva práce a sociálních, další kurzy jsou plánované na rom 2019. Pro Ministerstvo pro místní rozvoj jsme připravili úvodní evaluační kurz pro pracovníky veřejné správy.

Cílem úvodních kurzů je seznámit účastníky s teorií a praxí evaluace programů, její terminologií a hlavními koncepty. Hlavní pozornost věnujeme evaluačním přístupům kontrafaktuální evaluace a teorií vedené evaluace. V praktických cvičení aplikujeme vybrané metody evaluačního výzkumu, včetně propojení na měření výsledků a sběr dat. Účastníci si také osvojí užitečné principy prezentace výsledků evaluace a praktické rady pro zadávání evaluačních zakázek.

Více informací na našem blogu.

Inventář metod výsledkových evaluací, 2014-2015

Klient: Tempo Training & Consulting, a.s.

Kurz a workshop pro pracovníky ministerstev a krajských úřadů.

Evaluace programů, 2014

Klient: CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie, o.s.

  • Přednáška Public Policy Evaluation v rámci programu “Political Leadership Youth Training”
  • Přednáška Policy Development and Evaluation v rámci projektu “Rising Stars 2014“

Budete evaluovat? Zadáváte evaluaci? Hledáte evaluátora?

Neváhejte nás kontaktovat a domlute si bezplatnou konzultaci!