Publikace

Profesionálně se věnujeme evaluacím od roku 2013. Poskytujeme konzultace a poradenství, školíme evaluátory a realizujeme procesní i dopadové evaluace.

O evaluacích také publikujeme odborné texty.

Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů a projektů v ČR, 2013

Člen realizačního týmu projektu Technologické agentury ČR TD010229

Výstupem projektu byly mimo jiné následující texty:

  • Nekola, Martin. 2013. „Komplexní evaluace programu – od analýzy potřeb po evaluaci efektů”. In Hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů, Frantisek Ochrana, 23–40. Praha: Wolters Kluwer.
  • Nekola, Martin. 2013. „Plánování, organizace a komunikace výsledků evaluace”. In Hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů, Frantisek Ochrana, 41–51. Praha: Wolters Kluwer.
  • Nekola, Martin. 2013. „Východiska evaluace veřejných politik a programů”. In Hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů, Frantisek Ochrana, 13–22. Praha: Wolters Kluwer.

Monitoring a evaluace realizovaných politik, 2007

Člen realizačního týmu

V rámci výzkumného záměru FSV UK „Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy“ (MSM0021620841) vznikla mimo jiné kapitola v knize:

  • Nekola, Martin. 2007. Monitoring a evaluace realizovaných politik. In A. Veselý & M. Nekola (Ed.), Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON.

Budete evaluovat? Zadáváte evaluaci? Hledáte evaluátora?

Neváhejte nás kontaktovat a domlute si bezplatnou konzultaci!

Scroll to Top