O nás

Web evaluuj.cz vznikl s myšlenkou zlepšovat povědomí o evaluaci mezi lidmi, kteří se svými aktivitami snaží řešit společenské problémy, zlepšovat podmínky ve svém okolí nebo měnit chování lidí.

Kdo jsme

Web vznikl jako projekt dvou evaluátorů-manželů: Markéty Nekolové a Martina Nekoly.

Mise

Naším cílem je pomáhat všem, kdo evaluaci chtějí realizovat. Ať již svépomocí nebo s pomocí externího evaluátora.

Co děláme

Realizujeme evaluace, školíme zájemce o evaluace z úřadů i neziskových organizací, konzultujeme.

Historie

Web evaluuj.cz vznikl s myšlenkou zlepšovat povědomí o evaluaci mezi lidmi, kteří se svými aktivitami snaží řešit společenské problémy, zlepšovat podmínky ve svém okolí nebo měnit chování lidí. Realizátoři takových projektů i jejich zadavatelé potřebují vědět, zda je jejich nápad uskutečnitelný, jaké má naplánovaná intervence dopady, zda zasáhla předpokládané cílové skupiny a mnoho dalších otázek. Odpovědi na tyto otázky poskytuje právě programová evaluace, která však stále zůstává podceňovanou součástí projektů a často i strašákem realizačního týmu. Mezi hlavní příčiny tohoto stavu patří podle našich zkušeností nepochopení účelu evaluace (a evaluátora), nedostatečná znalost managementu evaluací a evaluačních metod samotných a malé zkušenosti realizátorů i zadavatelů s evaluacemi v České republice.

Komu projekt pomáhá?

01

Tvůrci projektů

Potřebujete posoudit relevanci cílů a teorii změny vašeho projektu? Chcete znát jeho dopady? Potřebujete vyčíslit náklady a přínosy projektu? Na evaluuj.cz naleznete podrobné návody, praktické tipy a šablony, pomocí kterých dokážete naplánovat a provést evaluaci svépomocí. Příliš složité? Kontaktujte nás a domluvíme individuální konzultaci, školení nebo provedení celé evaluace.

02

Zadavatelé

Vypisujete výzvu, kde je vyžadována evaluace? Budete vyhodnocovat komplexní dopady vypsaných výzev nebo podpořených projektů? Chcete znát dopady podpořených projektů? Kontaktujte nás a domluvíme individuální konzultaci k zadávací dokumentaci nebo školení vašich interních evaluátorů.

03

Evaluátoři

Potřebujete se zdokonalit v evaluačních designech a metodách? Chybí vám praktické zkušenosti? Chcete rozšít svůj metodologický rejstřík o nové a inovativní postupy? Na evaluuj.cz naleznete podrobné návody, praktické tipy a šablony, pomocí kterých dokážete naplánovat a provést evaluaci. Rádi poskytneme konzultaci a případně nasdílíme vaše zkušenosti s ostatními evaluátory.

Proč si vybrat nás?

V oblasti evaluací se pohybujeme již více jak 10 let.

Martin působí v České evaluační společnosti (ČES) a vyučuje evaluaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Oba již několik let školíme úředníky veřejné správy i evaluátory.

Primární je pro nás užitečná zpětná vazba pro zadavatele evaluace. Odpovídáme na evaluační otázky a formulujeme jasná doporučení.

Řídíme se etickým kodexem České evaluační společnosti a dodržujeme její standardy.

Vždy se snažíme vyjasnit potřeby klienta a na základě toho navrhnout vhodný evaluační design.

Evaluační zprávy dodáváme v profesionální kvalitě a grafickém zpracování. Využíváme moderní software pro sazbu a vizualizaci.

Kdo jsme

Martin Nekola

Motto: Evaluace je věda … dát užitečnou zpětnou vazbu je umění.

 Výzkumník a pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Dlouhodobě se zabývá problematikou metodologie sociálních věd se zaměřením na metody policy analysis a evaluaci veřejných politik a programů. Publikoval řadu odborných článků a knih v oblasti metodologie, evaluace, drogové politiky a politiky trhu práce. Podílel se na přípravě několika metodik pro organizace veřejné správy. Založil a do roku 2017 vedl odborný časopis Central European Journal of Public Policy. Od roku 2009 je garantem kurzu Evaluace veřejných politik a programů na FSV UK, školí pracovníky veřejné správy v evaluačních metodách. Působí také jako analytik pro různé organizace soukromého i veřejného sektoru v oblasti analýzy, tvorby a evaluace veřejných politik (např. RAND Europe, EUROFOUND, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR aj.). Od roku 2013 je členem České evaluační společnosti, kde v letech 2018 a 2019 působil jako člen správní rady.

Foto Markéta Nekolová

Markéta Nekolová

Motto: Ano, z chyb se člověk učí. Ale nejprve o nich musí vědět!

Evaluátorka a lektorka na volné noze. V minulosti několik let vedla tým evaluátorů Fondu dalšího vzdělávání, který se soustředil na procesní a dopadovou evaluaci projektů ESF. Dlouhodobě působí v oblasti analýz a evaluací veřejné politiky, zejména politiky zaměstnanosti a dalšího vzdělávání. V mezinárodním kontextu spolupracuje jako národní expertka s organizacemi jako je Eurofound, RAND Europe či litevský PPMI.

Budete evaluovat? Zadáváte evaluaci? Hledáte evaluátora?

Neváhejte nás kontaktovat a domlute si bezplatnou konzultaci!

Scroll to Top