Konzultace

Profesionálně se věnujeme evaluacím od roku 2013. Poskytujeme konzultace a poradenství, školíme evaluátory a realizujeme procesní i dopadové evaluace.

Pomůžeme vám nalézt optimální řešení úkolů souvisejících s evaluací projektů. Navrhneme vhodný evaluační plán, doporučíme nástroje pro monitoring, připravíme zadávací dokumentaci nebo pomůžeme s výběrem evaluátora.

P3 logo

Konzultace k projektu Sociální akademie 2020

Sociální akademie je netradiční nízkoprahový vzdělávací program pro lidi v nesnázích. Jedná se o upravený britský model School for Social Entrepreneurs, který již dlouhodobě úspěšně funguje. V rámci workshopu a následných konzultacích jsme pomáhali upravit teorii změny projektu pro kontext České republiky a konkrétního programu P3. Zabývali jsme se také přípravou indikátorů a měřících nástrojů pro dopadovou evaluaci.

Konzultace k evaluacím sociálních inovací, 2019-2021

 

Expertní podpora týmu sociálních inovací, odborné konzultace k problematice evaluace intervencí, nastavování evaluačního designu a supervize podpořených projektů.

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi, 2016-2018

Člen vědecké rady projektu

Cílem projektu je dát naději rodinám s dětmi, které žijí a ubytovnách, azylových domech či v jiné bytové nouzi získat stabilní a důstojné bydlení. Jak vyplývá z Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015, v městě Brně neexistuje systém ekonomicky dostupného bydlení, které by lidem umožnilo skromné, ale důstojné, nezávislé a stabilní bydlení. Azylové domy jsou ve městě Brně dlouhodobě přeplněné a v naprosté většině případů neposkytují bydlení celým rodinám. Často se stává, že rodiny jsou navíc rozdělené, děti jsou v ústavní výchově a jejich návrat bývá podmínkou ustálené bytové situace rodiny. Výskyt chudoby na ubytovnách má řadu negativních dopadů na ubytované rodiny, sousedství i na veřejné rozpočty. V ČR dosud neexistuje příklad systémového přístupu k ukončování bezdomovectví rodin s dětmi. Projekt je financován z fondů Evropské unie.

Evaluace dopadů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, 2015

Klient: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Brno

Odborné posouzení návrhů evaluačního designu

RESTART, 2014

Klient: Polytechna Consulting, a.s.

Konzultace k evaluaci pilotního projektu pro ověření a nastavení sociální inovace spočívající v posílení a rozšíření role agentur práce (AP) v ČR v systému práce s osobami opouštějícími výkon trestu (CS). Činnost AP v ČR je širokou veřejností vnímána ve značně negativním světle. Pokud však AP působí v souladu s českými předpisy, může řešit řadu aktivit, které ostatní subjekty nemohou v komplexu na komerčním základě zajistit. Ve spolupráci s Věznicí Jiřice byla poskytnuta intervence 20 osobám opouštějících výkon trestu.

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, 2014

Klient: Úřad vlády České republiky, Praha

Konzultace evaluačního plánu včetně cílů evaluace Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti a příprava zakázky pro výběr dodavatele evaluace.

Cílem projektu bylo snížit napětí ve společnosti a radikalizaci mladé veřejnosti skrze komunikační kampaň, která bude aktivně vyvracet dezinformace a mýty, poskytne argumentační výbavu, nabídne alternativy k násilným řešením problémů a získá větší prostor v médiích pro oběti a ohrožené skupiny. Projekt se také zaměřil na posílení schopnosti klíčových aktérů (školy, zástupci obcí, policie, místní iniciativy) násilí předvídat, preventivně působit a profesionálně a kvalitně jej zvládat a ve chvílích eskalace konfliktu, poskytovat podporu obětem. S realizátory projektu jsme konzultovali evaluační plán a zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné soutěže o dodavatele evaluace.

Budete evaluovat? Zadáváte evaluaci? Hledáte evaluátora?

Neváhejte nás kontaktovat a domlute si bezplatnou konzultaci!

Scroll to Top